IvyPrep Education
Nổi bật
Dự án Đông ấm cho em - Mang tình yêu thương tới trẻ em bị bỏ rơi tại chùa Mục Đồng
Dang tay giúp đỡ các trẻ em bị bỏ rơi và các bà mẹ đơn thân đang nương tựa tại Chùa Mục Đồng. Mùa đông đang tới rất gần, số lượng trẻ em bị bỏ rơi ngày càng tăng lên, rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.
150%
25,000,000 đ
Hết hạn vào 11/11/2019

Ủng hộ chiến dịch

Chọn ngân hàng

Thanh toán online bằng thẻ ngân hàng nội địa

Chiến dịch đã hết hạn, bạn không thể ủng hộ thêm cho chiến dịch này.
Chấp nhận thanh toán bởi wepay
  • Hỗ trợ thông tin
  • 0773371909 (Mr. Minh)
  • 0347228829 (Ms Hải)
  • ungho@wakeitup.net