Minh bạch quyên góp, dễ dàng ủng hộ

Kindmate giúp các cá nhân và tổ chức tự tạo một trang web gây quỹ cộng đồng chuyên nghiệp.